ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY on tarkoitettu kaikille espoolaisille kehitysvammaisille, heidän vanhemmilleen, läheisilleen ja ystävilleen sekä henkilöille, jotka haluavat tehdä vapaaehtoistyötä kehitysvammaisten parissa.

YHDISTYKSEN TARKOITUKSENA ON
- toimia kehitysvammaisten etujen valvojana
- ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin ja päätöksentekijöihin
- edistää jäsenistönsä virkistystoimintaa
- toimia kotien ja Uudenmaan tukipiirin sekä Kehitysvammaisten tukiliiton yhdyssiteenä
- vaikuttaa myönteisten asenteiden luomisessa kehitysvammaisia kohtaan   

JÄSENET 
ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY:n jäseneksi voivat liittyä kaikki kehitysvammaiset ja heidän perheenjäsenensä. Kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen asiasta kiinnostunut. 

JÄSENENÄ SAAT
- jäsentiedotteen ja Tukiliiton TUKIVIESTI- tai LEIJA-lehden
- ohjausta ja neuvontaa
- mahdollisuuden vaikuttaa kehitysvammaisten elämänlaadun parantamiseen
- pääset mukaan virkistystoimintaan ja vanhempainryhmiin