Toivomme sinun antavan palautetta tilaisuudestamme

Kysymyssarja

1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä

1 Huono2 Tyydyttävä3 Kohtalainen4 Hyvä5 Erittäin hyvä
Tilaisuuden sisältö
Tilaisuuden tunnelma
Järjestäjien toiminta
Tilat
Tilaisuudesta tiedottaminen
Tarjoilut
Miten hyvin tilaisuus onnistui?
Mikä oli hyvää?
Mikä oli huonoa?
Toivomuksia/ideoita/kehittämisajatuksia/muuta palautetta
Olen
Vanhempi tai läheinen
Omaisten luona asuva kehitysvammainen
Itsenäisesti tai ryhmäkodissa asuva kehitysvammainen
Työntekijä
Muu