ME-ITSE  ESPOO  SÄÄNNÖT

NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMIALUE
Alajaoksen nimi on Me Itse Espoo
Alajaoksen kotipaikka on Espoo,  toimialue Espoo ja lähialueet. 
Nämä säännöt on hyväksytty alajaoksen kokouksessa 23.01.2015.


TARKOITUS
Me Itse Espoon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta, itsemääräämisoikeuden toteutumista, yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ja hyvää elämää.


TOIMINTAMUODOT
Toimimme kehitysvammaisten ihmisten kokoavana voimana ja tukena.
Opastamme ja kannustamme jäseniä puolustamaan ja parantamaan oikeuksiaan.
Teemme ehdotuksia ja annamme lausuntoja, joiden tavoitteena on parantaa kehitysvammaisten ihmisten elämää.
Järjestämme kulttuuri- ja virkistystoimintaa ja olemme mukana järjestämässä koulutustilaisuuksia.
Harjoitamme tiedotustoimintaa.
Toimimme yhteistyössä muiden ryhmien kanssa ja edustamme jäseniä yhteistyöverkostoissa.


TOIMINNAN RAHOITUS
Me Itse Espoo saa vuosittain rahaa valtakunnalliselta Me Itse ry:ltä, Espoon Kehitysvammatuki ry maksaa osan kuluista ja jäsenet rahoittavat itse osallistumistaan ja virkistykseen liittyvää toimintaa. Me Itse Espoo voi anoa rahaa myös muilta tahoilta.


JÄSENET
Me Itse Espoon toimintaan voi tulla mukaan 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka haluaa edistää alajaoksen tarkoituksen toteutumista ja hyväksyy nämä säännöt.Liittyminen tapahtuu täyttämällä liittymislomake ja maksamalla Me Itse ry:n jäsenmaksu vuosittain.
Kunnia - avain myönnetään kerran vuodessa ansioituneelle Me Itse Espoon jäsenelle tai yhteistyökumppanille. Avaimen myöntämisestä päättää hallitus ja edellinen avaimen myöntäjä.


JÄSENEN EROAMINEN
Jäsen voi erota ilmoittamalla asiasta puheenjohtajalle tai sihteerille.
 
PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÖ
Me Itse Espoon ylintä päätösvaltaa käyttää alajaoksen kokous. Kokoukseen käsiteltävät asiat valmistelee hallitus.


ALAJAOKSEN KOKOUS
Me Itse Espoon ( alajaoksen ) kokoukset pidetään joka toinen kuukausi, mutta ei loma - aikoina.
Hallituksen kokous pidetään ennen alajaoksen kokousta.
Tarvittaessa pidetään ylimääräinen alajaoksen kokous, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.
Kokouskutsu lähetetään 7 - 14 vuorokautta ennen kokousta. Käsiteltävät asiat ilmoitetaan kokouksessa esityslistassa. Jokainen läsnä oleva jäsen saa äänestää ja puhua kokouksessa.
Asiat ratkaistaan äänten enemmistöllä, jos äänet menevät tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Lippuäänestyksessä tasaäänet ratkaistaan arvalla. Alajaoksen kokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja toimintakertomus. Valitaan edustajat yhteistyöelimiin ja kokouksiin edustamaan Me Itse Espoota. Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet.


ME ITSE ESPOON HALLITUS
Hallitukseen kuuluu 5 - 10 varsinaista jäsentä. Hallituksen ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Sama henkilö voi olla kaksi kautta peräkkäin hallituksessa. Hallituksen jäsenistä puolet vaihtuu kerrallaan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja enintään kahdeksi kaudeksi. Sihteeri voidaan kutsua hallituksen ulkopuolelta.


SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Sääntöjen muuttamiseen tarvitaan Me Itse Espoon alajaoksen kokouksen kaksi kolmasosan enemmistön päätös.


NIMEN KIRJOITTAMINEN
Me Itse Espoon nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä tarvittaessa taustatukihenkilö.